Desarrollo Sustentable

Ngian ruchunxin xan jian kexreen sinchechjian xan keye’o xra tsusujixin rajnee xan, ko nchao sunde’e xan thi diguan ngain rajna, rutsexin kain thi rugunda ko sayaku’en xan kain thi jii ngain rajna, jañaa inchin dikuku’’en nche’e ni rajna ngigua, aro kai sinchexin xan kunixin kain thi jii ngain ncha’on te ni jai, jañaa inchin kain thi tendajin ni.

Nchri o xi ruchunxin xan jian kexreen sinchechjian xan keye’o xra tsusujixin jañaa inchin ngain nindua’a xan, ni rajnee xan ko kain thi jii ngandajin xan. Dunde’e xan kain thi tsje’e ixin kain thi techon kunixin thi dikunchjian ixin icha jaikua nchexin ni xra ko nchao sinchexin xan xra ixin suaxin ngataon jngi ko thjee xan kexreen icha renthe’a sachrje kain thi sina ko ji’i icha jaikua nche’e ni rajna icha jaikua tsji ixin je’e na ko ji’i nche’e ixin icha daka thinchie’e na, nchechjian na, sinche’e na, sinchjian na, ko rundachro xan kexreen tsunchjian, kekaa sinche’e na, kain xra kexreen tsunchian ko kekaa icha nchao tsunchjian ko kekaa nchao se’e ko tsjexin na ixin nchao sunda kain thi duan ngain rajna, kunixin nchaon jii ngain rajna, ko sinche’e ni rajna kunixin thi nche’e na ngain rajna. Ko sechunda chujni chunxin kain ji’i, ko jian nche’e na, ko ndakua nche’e na kunixin kain thi jian chunda na ko mee:

Thi nu’e ni

 • Rutsje’e xan kainxin thi rente ngain naa rajna, ko jañaa nchao sinchegangixin xan ko sincherente xan rajna, ngain rajna sinthe xan xinche’e xan xra.
 • Tsunuara ke’e jii ngain nunthe, ko kainxin ji’i sunde’e xan are sinchegangi xan naa rajna.
 • Sangi ngigu’e rajna sinthe xan thi sinche’e xan xra.
 • Sanchiangi xan ko tsangi xan kexreen ni binthe ko bayaku’en na nunthe, ko ji’i sinchesuji icha thi unu’e xan.

Jaikua nche’e ni

 • Rutsje’e xan kexreen saku’en xan kainxin thi jii ngain nunthe.
 • Sinchechjian xan thi sunda ngain jngi, ko ngain kuxiigo kai ngain nunthe, ixin jañaa icha jian sinthe chujni, ngain naa rajna ko sangi rajna.
 • Rutsje’e xan kekaa chao sunda tsangi xan, ngain kain thi dinchechjian ni nirua ko jañaa sinchesuji xan rajna.
 • Rutsje’e xan kexreen tsengijna xan rajna, sinthe xan ruxraxrao xan kexreen renthexin xan ko jañaa nchao icha tsangi rajna.
 • Tsjengijna xan kainxin nchia nanda’a thetexinxin thenchekjin thi thunchianxin ko duan ngain rajna.

Kexreen je’e

 • Tsangi xan ko tsjague xan thi xan nanda’a thedangi, ko kainxin thi icha renthe jichunda nunthe.
 • Are nunthe dikunchjian, rutse’e xan kexreen nchao rukjan nunthe, sajon ko sinchigaxin jan thi sundaa ná
 • Tsangi ra ko sinche’e ra kainxin thi benue chujni ko juinchejathue na ngain nanaa chujnii na.
 • Sixi’in ra ngain naa nchia thangi ra xroon icha nui, ko kai nchao tsinxin ra sacha ra tumi, ko tsji ra tsangi ra ngain nunthe Sasentjua, kai nchao ruchunda ra ko sacha ra tumii ni chaxra ko satsji ra ngain nunthe’e na jañaa icha tsangi ra.

Thi tsangi ko sayaku´en kain thi jindajin, jian nu´e, chunxiN kexreen sixingixin ko tsjaago kexreen tsunchjian naa thi nche´e ni xra nchinchjan, nchekingi ixin se´e xra.  Thi nchekingi kain chujni ko thi je´o thetuan, xra sajon, satsuan ko sinche´e, ndakua, sitikaon ixin kain thi jii ngain nunthe, se´e thi sunda ixin tsje thi sangi ngain rajnee ko kain nunthe jindajin ixin nunthe sinthe ko nchao sen na je´e na, nchao sinche´e, kain ndakua tsu´en ko sinche´e are siku´en. Je´o sanchiangi ko sinchegangi thi tsunchjian ko sathechu´a  xra ixin sajon, ko sayaku´en kain thi jii ngadajin ko tsjaago kexreen tse ko jian sajon kai sunde´a xruan ngain jngi, kuxiigo, chechjian thi jichunda ngaa nthajie ko ngakjan jinda icha xra, sinche´e na thi jitaxin ixin sayakuen na nunthe, ko tsunu´e kexreen sinchekjin jian thi nduan ngain rajna ko nunthe ngandajin ko nche´e xra ngain nchia thjaago na xroon, thi danchiangi, ngain nunthe Sasentjua ko kai nunthe Chaxra, xraa:

Rajna, CONACyT, CDI, SAGARPA, FIRA, SEMARNAT, CONAFOR, Thi sayaku´en kain thi jii ngain nunthe, SDR, OEA, thi nchekingi tumii ngui nunthe, ko icha.

KAIN THI TSANGI XAN

NAA RI’O NANO
 • ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
 • PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA
 • TALLER DE LECTURA CRÍTICA Y REDACCIÓN DE TEXTOS
 • MATEMÁTICAS
 • IDENTIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
 • COMUNICACIÓN ELEMENTAL EN LENGUA EXTANJERA
 • INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE INTERCULTURAL
NUNXIN RI’O NANO
 • INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS COMUNITARIOS
 • AGROECOLOGÍA
 • ECONOMÍA DE RECURSOS NATURALES
 • MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN
 • ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN LENGUAS ORIGINARIAS
 • COMUNICACIÓN COTIDIANA EN LENGUA EXTRANJERA
 • LEGISLACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL
YATUXIN RI’O NANO
 • SEMINARIO DE AUTOGESTIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA
 • EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
 • OPTATIVA II
 • GOBERNANZA, CIUDADANÍA Y DESARROLLO ENDÓGENO
 • SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
 • GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
 • POST-DESARROLLO Y BUEN VIVIR
YUXIN RI’O NANO
 • ANÁLISIS Y MÉTODOS PARA LA VINCULACIÓN COMUNITARIA
 • BOTÁNICA GENERAL
 • SOCIEDAD Y NATURALEZA
 • FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA
 • TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
 • VALORES CULTURALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
 • COMUNICACIÓN BÁSICA EN LA LENGUA EXTRANJERA
NAUNXIN RI’O NANO
 • PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COMUNITARIA
 • ECOTECNOLOGÍAS
 • SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
 • METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
 • SISTEMA DE EXPRESIONES EN LENGUAS ORIGINARIAS
 • SISTEMAS AGROFORESTALES

 

JNIXIN RI’O NANO
 • EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA
 • ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN
 • OPTATIVA III
 • DIDÁCTICAS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
 • PRÁCTICAS PROFESIONALES
 • DESARROLLO TERRITORIAL E INNOVACIÓN SUSTENTABLE
 • PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
NINXIN RI’O NANO
 • DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO
 • RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
 • MACROECONOMÍA Y GLOBALIZACIÓN
 • ESTADÍSTICA
 • TALLER DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS LENGUAS ORIGINARIAS
 • PROCESOS SOCIOCULTURALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
 • COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN BÁSICA EN LENGUA EXTRANJERA
INKJAUNXIN RI’O NANO
 • VALOR AGREGADO DE PRODUCTOS REGIONALES
 • ENFOQUES TERRITORIALES
 • TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
 • AGRICULTURA SUSTENTABLE
 • OPTATIVA I
 • SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
 • DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
JIAN TSANGI XAN THI XRA SINAO XAN SINCHE´E XAN
 • GANADERÍA FAMILIAR SUSTENTABLE1
 • ENERGÍAS ALTERNATIVAS SUSTENTABLES2
 • POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE3
 • AGRICULTURA TROPICAL1
 • CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS2
 • POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO RURAL3
 • APICULTURA1
 • ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS2
 • INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO3